Текст песни «Ang Aking Awitin» — Side A

Текст песни «Ang Aking Awitin» из альбома 1994 года «The Platinum Collection» Side A.


Ang Aking Awitin

Bakit di ko maamin sa iyo
Ang tunay na awitin ng loob ko Di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo Ngunit di ko pa rin maamin sa iyo
Di malaman ang sasabihin 'pag kaharap ka Ngunit nililingon naman pag dumaraan na O ang laking pagkakamali
Kung di niya malalaman
Sa awitin kong ito ipadarama
La la la la la la
La la la la La la la la la la la la
La la la la la la
La la la la La la la la la la la la
Sa awitin kong ito ipadarama
At kung ako’y lumipas at limot na Ang awitin kong ito’y alaala ka Awitin ng damdamin ko sa iyo maiiwan
Sa pagbulong ng hangin ng nakaraan
O sa pagbulong ng hangin ng nakaraan
La la la la la la
La la la la La la la la la la la la
La la la la la la
La la la la La la la la la la la la
Sa awitin kong ito ipadarama
La la la la la la
La la la la La la la la la la la la
La la la la la la
La la la la La la la la la la la la
Sa awitin kong ito ipadarama

Клипы и ролики

Видео клипы к песне подбираются автоматически сайтом youtube.com. Возможны некоторые несоответствия клипов песне.